การตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง

แบคทีเรีย Staphylococcus aureus อาจทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคผิวหนังอักเสบปอดบวมและภาวะโลหิตจาง การตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งซึ่งถูกกระตุ้นโดยเชื้อแบคทีเรียเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นที่นี่ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสารพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สารพิษเหล่านี้ลดปริมาณของเซลล์ที่สามารถยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้

ดังนั้นสายพันธุ์ที่ทนต่อสารหลายชนิดจึงทำให้เกิด enterotoxin ในปริมาณที่สูงมาก ในระหว่างการติดเชื้อ Staphylococcus aureus จะปล่อยค็อกเทลที่เป็นอันตรายซึ่งมีสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายรวมทั้ง Staphylococcal enterotoxins A และ B (SEA และ SEB) นักวิจัยจาก TUM และมหาวิทยาลัยTübingen (ทั้งสองประเทศเยอรมนี) ได้ทำการศึกษาว่าสารพิษจากแบคทีเรียเหล่านี้มีบทบาทในการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปหรือไม่

Close Menu