เส้นทางการท่องเที่ยวของแม่น้ำโขง

สกลนครอยู่ห่างจากอุดรธานี 160 กม. บนเส้นทางการท่องเที่ยวของแม่น้ำโขง หมู่บ้านท่าแร้วเป็นหนึ่งในศูนย์จังหวัดสไตล์ยุโรปที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในประเทศไทย อยู่ใกล้กับชายแดนจังหวัดนครพนมและห่างจากตัวเมืองสกลนคร 20 กิโลเมตร หมู่บ้านนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ. ศ. 2427 โดยชาวกรีกโรมันคาทอลิก 150 คนหนีการประหัตประหารในอินโดจีนฝรั่งเศส

พวกเขาช่วยสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ที่โบสถ์เซนต์ไมเคิล Archangel ให้บริการชุมชนที่มีจำนวนกว่า 10,000 คน ล้อมรอบด้วยบ้านที่สร้างขึ้นในสไตล์ฝรั่งเศสอินโดจีนโดยทั่วไปพร้อมระเบียงเฉลียงและหน้าต่างโดยทั่วไปของฝรั่งเศสตอนใต้ ทุกๆปีในช่วงเดือนธันวาคมบ้านท่าแรจะกลายเป็นหมู่บ้านคริสต์มาสที่มีภาพลักษณ์มากที่สุดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยชาวบ้านตกแต่งบ้านของพวกเขาด้วยดาวและต้นคริสต์มาส

Close Menu