การสร้างแบบจำลองกลยุทธ์การต่อต้านโรคมะเร็ง

ผลการวิจัยเหล่านี้เป็นผลของการวิจัยทศวรรษที่ VHIO โดยเริ่มจากการระบุกลุ่มของJoaquín Arribas ของโปรตีน p95HER2 ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อระบุกลุ่มย่อยของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม HER2 ที่ไม่ตอบสนองต่อมาตรฐานการบำบัดรักษา การค้นพบในภายหลังว่าโปรตีนตัวนี้อยู่บนพื้นผิวของเซลล์เนื้องอกเมื่อเทียบกับเซลล์ที่มีสุขภาพดีเท่านั้นที่นำไปสู่การพัฒนา (more…)

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu